Douwe de Joode

Douwe de Joode is directeur van adviesbureau De Joode Communicatie te Laren (NH). Komend vanuit de journalistiek werkte hij als hoofd PR in profit en not for profit organisaties. Hij richtte de afdeling  Voorlichting op van het VU medisch centrum en gaf er 8 jaar leiding aan. Aansluitend was hij enkele jaren stafmedewerker PR bij de Orde van Medisch Specialisten. De Joode was adjunct directeur voor de Benelux bij het Amerikaanse PR adviesbureau Hill and Knowlton en voorzitter van de landelijke beroepsvereniging NGPR, vereniging voor PR en Voorlichting (nu Logeion).

Douwe de Joode startte in 1989 zijn eigen (meer specialistische) communicatieadviesbureau. Hij behaalde ter ondersteuning van zijn adviespraktijk, het kandidaats Nederlands Recht en de doctoraal keuzevakken Gezondheidsrecht en Ziekenhuiswetenschappen aan de UvA. Hij schreef een scriptie over het Medisch beroepsgeheim en behaalde een lesbevoegdheid Voorlichtingskunde aan de LU te Wageningen. In opdracht van Kluwer schreef hij het boekje ‘Communicatie in de Gezondheidszorg’. De Joode is gespecialiseerd in crisiscommunicatie. 

Douwe de Joode schreef 4 thrillers:

‘Duister Imago’, ISBN 978-90-484-0262-5  

‘Heilloze Handel’, ISBN 978-94-608-998-12  

‘Waanzin’, ISBN 978-94-022-122-11

‘Cyber-Cel’, ISBN 978-94-6345-673-3

De laatste drie zijn, om de verkoopprijs aantrekkelijk te houden, in eigen beheer uitgegeven. Te bestellen bij de boekhandels, Bol.Com en via d.dejoode@dejoode.nl.

Wanneer schakelt u DJC in?

U schakelt De Joode Communicatie (DJC) in: 

  • als bij een crisis doelgerichte communicatie noodzakelijk is
  • als u contact met de pers verwacht, een interview moet geven of om een reactie wordt gevraagd
  • voor een communicatietraining of een mediatraining
  • als u uw persoonlijke presentatie wilt verbeteren
  • als u een conflict binnen een organisatie, instelling of maatschap wilt oplossen met behulp van mediation

Waarom DJC?

Bij DJC staan zorgvuldigheid en integriteit voorop. DJC werkt:

doelgericht, kostenbewust, efficiënt, communicatief

Zonder communicatie is niet te leven. Dat geldt niet alleen voor een individu maar ook en vooral voor een organisatie, bedrijf of instelling. Communicatie bevordert de motivatie. Communicatie zorgt voor uitwisseling van informatie. Communicatie helpt begrip en bekendheid te creëren. Communicatie is overleggen en weerleggen, leren en informeren, van gedachten wisselen en discussiëren.

Communicatie is de overkoepelende term voor alle bewuste vormen van sociale contacten. Professionele communicatie is het strategisch aanpakken van alle mogelijkheden die de communicatie biedt, om de eigen doelstellingen te verwezenlijken.

  • Hoe realiseert u een doelgericht communicatiebeleid?
  • Door eerst te kijken naar het beleid voor de totale organisatie. Communicatiebeleid volgt het overall beleid en loopt er parallel aan. Communicatie is geen doel op zich, het is een middel om bedrijfsdoelen te realiseren.
  • Communicatiebeleid kent een communicatiestrategie. Daarnaast is de organisatie van de communicatie (wie doet wat, wanneer) een onder-deel ervan evenals de keuze van de juiste communicatiehulpmiddelen.
  • Een communicatiebeleid wordt stap voor stap opgezet en systematisch uitgevoerd. DJC weet hoe communicatiebeleid in algemeen beleid kan worden gepast.

Wie zijn klant?

De klantenkring bestaat voor 85% uit organisaties betrokken bij de gezondheidszorg.

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op advies tijdens crises. Een groot aantal instellingen heeft daartoe een contract gesloten met De Joode Communicatie (DJC). Wisse Kommunikatie in Arnhem en De Joode Communicatie in Baarn, werken bij crises nauw samen.

Binnen de overige 15% van de cliëntenkring wordt onder andere geadviseerd aan bedrijven in de zakelijke dienstverlening, advocaten- en notariskantoren, aan  overheden op diverse niveaus, binnen de Politiek, het Onderwijs en de Kinderopvang.

DJC is gespecialiseerd in gezondheidszorgcommunicatie. De communicatie-activiteiten variëren van persoonlijk ad hoc advies in crisissituaties, tot communicatietrainingen.

Trainingen

DJC geeft al jaren met veel succes trainingen op het gebied van communicatie, variërend van mediatrainingen tot algemene communicatie- en PR-trainingen voor individuen en groepen. Alle trainingen zijn ˈtailor madeˈ en geheel toegespitst op de omgeving en situatie van de deelnemers.

Mediatraining is een veel gevraagd product om in contact met de pers het initiatief in eigen hand te kunnen houden en dat geldt met name bij crises. Een mediatraining wordt ˈtailor madeˈ verzorgd.  Ook wordt een ‘train de trainer’ opleiding verzorgd waardoor communicatiemedewerkers zelf een media-training kunnen verzorgen.

Tijdsbeslag: Een training duurt één of meerdere dagdelen, afhankelijk van de soort training en de wensen en behoeften van de cliënt.

Locatie: Trainingen worden doorgaans binnen de organisaties zelf gegeven.

Kosten: De kosten van de trainingen zijn afhankelijk van de duur, de intensiteit van de voorbereiding, van de eventuele inzet van externe trainers en van het al dan niet gebruiken van aanvullende apparatuur waaronder de camera’s. 

Contact

De Joode Communicatie
Torenlaan 57
1251 HH  Laren (NH)
06 531 210 72
d.dejoode@dejoode.nl